Lipoescultura

Lipoescultura  – Lipo-làser

La lipoescultura està indicada en dones i homes amb pes normal o obesitat lleu que presenten acumulacions de teixit adipós en àrees localitzades i volen millorar el seu contorn corporal.

Indicacions

La lipoescultura está indicada para mujeres i hombres con peso normal u obesidad leve que presentan acumulaciones de tejido adiposo en áreas localizadas i quieren mejorar su contorno corporal.

Les àrees més freqüentment tractades es detallen a continuació:
• Mentó i coll.
• Braços.
• Esquena.
• Abdomen i cintura.
• Glutis.
• Cuixes i malucs.
• Genolls
• Ginecomàstia.

Consideracions
Tot i que la lipoescultura no és un tractament per a l’obesitat generalitzada, pot millorar el contorn i, a vegades, és l’únic mètode per eliminar dipòsits localitzats de greix que no responen a la dieta o l’exercici.

La lipoescultura es pot realitzar a qualsevol edat, però els pacients amb bona elasticitat cutània aconseguiran uns millors resultats, ja que la pell s’adaptarà més fàcilment al nou contorn després d’eliminar el greix subjacent en excés.

La lipoescultura
– No és un substitut de la dieta i l’exercici.
– No permet un tractament complert de la cel•lulitis (“pell de taronja”).

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se una lipoescultura.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

A través d’unes mínimes incisions prop de l’àrea a tractar s’introdueix una cànula connectada a una bomba de succió que permet aspirar el greix situat a nivell subcutani.


Una variant de la liposucció clàssica és la lipolàser, que utilitza la tecnologia del làser díode per liquar el greix abans de ser succionat.


A més, presenta dos avantatges sobre la tècnica clàssica que són:


– Efecte coagulació, que comporta una reducció important dels hematomes.
– Major estimulació de la formació de col•lagen i fibroblasts a la zona tractada, que es tradueix en una major retracció cutània.


• Aquesta intervenció quirúrgica es sol realitzar sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari l’ingrés hospitalari).
• La intervenció sol durar entre 60 i 90 minuts.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és 3 o 4 hores, moment a partir del qual podrà ser donat d’alta.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs moderat.
• Se li col•locarà una faixa que contribueix a minimitzar la inflamació i a millorarl’adaptació de la pell.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• La lipoescultura és un procediment que no sol comportar grans molèsties.
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i a la seva activitat habitual en 3 o 4 dies.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• La inflamació haurà arribat al punt màxim i començarà a disminuir.
• Se li retiraran els punts.
• Es recomana l’inici d’exercici suau i la realització de drenatges limfàtics.

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït molt i pràcticament tots els hematomes hauran desaparegut.
• Gradualment podrà realitzar exercicis més vigorosos.
• Se li podrà retirar la faixa.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.


Poc temps després del tractament ja notarà la diferència de volum i forma del seu cos. No obstant, la milloria serà més evident a partir del segon mes, quan la retenció de líquids i la inflamació hagin disminuït. El resultat final queda definit als tres mesos.


Es important el control del pes corporal i la realització d’exercici físic per a preservar els resultats obtinguts.