Cirurgia del contorn corporal post-bariàtrica

Cirurgia del contorn corporal post-bariàtrica

La gran pèrdua de pes que es produeix després de la cirurgia bariàtrica en pacients amb obesitat mòrbida comporta importants seqüeles estètiques de despenjament de teixits, predominantment a nivell abdominal i de cintura, mamari, braquial i cuixes.

Indicacions

La remodelació del contorn corporal precisarà una combinació de diverses tècniques de cirurgia plàstica. És aconsellable diferir la remodelació del contorn corporal fins que s’hagi estabilitzat la pèrdua de pes durant un període de 2 mesos, coincidint generalment amb els 12-14 mesos després de la cirurgia bariàtrica.

L’excés de teixits que es produeix després de la pèrdua de pes aconseguida amb una cirurgia bariàtrica comporta, a més d’un problema estètic, un seguit d’afeccions cutànies i físiques, que repercuteixen en la vida diària dels pacients.
La cirurgia del contorn corporal esta indicada en totes aquelles persones que presentin seqüeles després d’una cirurgia bariàtrica com les que es detallen a continuació.


• Excés de teixit dermogreixós (pell i greix) a nivell abdominal i de cintura, mamari, braquial i cuixes.
• Irritació dels plecs cutanis.
• Sensació d’incomoditat.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se cirurgia de remodelació corporal després de cirurgia bariàtrica o pèrdua massiva de pes.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

Existeixen múltiples tècniques quirúrgiques que poden realitzar-se de forma aïllada o combinades segons les necessitats de cada pacient.


• Body Lift: Una incisió circular a nivell de la cintura permet corregir l’excés de pell i greix a l’abdomen, malucs i zona inferior de l’esquena. A la zona glútia es corregeix l’excés de pell, i es remodela el greix restant i l’obtingut de la regió abdominal per donar-li més relleu.


• Cruroplàstia: liposucció combinada amb l’escissió de pell sobrant de les cuixes. La incisió es localitza a la regió inguinal i al plec perineal.


• Braquioplàstia: liposucció combinada amb l’escissió de pell sobrant dels braços. La incisió es localitza a l’aixella i es pot extendre fins al colze depenent del pacient.


• Mastopèxia : Es realitza una elevació mamària alhora que s’elimina l’excés de pell. En mames petites, per aconseguir un major volum es pot col•locar una pròtesi mamària.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 24 a 48 hores depenent de la intervenció, moment a partir del qual podrà ser donada d’alta.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs moderat, al llit o al sofà, sense mobilitzar l’embenat que s’ha deixat. 

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Haurà de respectar un repòs relatiu.
• Se li retirarà l’embenat als 2 o 3 dies, moment a partir del qual se li col•locarà una faixa específica.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• La inflamació i l’edema aniran disminuint progressivament.
• Als 10-15 dies se li retiraran els punts (encara que no sol ser necessari ja que no solem col•locar punts externs).
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual a partir dels 15 dies.

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.
• La cicatriu comença a blanquejar i dissimular.
• Podrà deixar d’utilitzar la faixa.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant, ha de tenir present que el seu cós no és immune als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat.


És recomanable cuidar la hidratació de la pell, i realitzar exercici físic.