Bodytite – Lipoescultura

Bodytite – Lipoescultura

BodyTite és el tractament més avançat de remodelació corporal mínimament invasiu amb tecnologia basada en Lipòlisis Assistida per radiofreqüència (RFAL) que ofereix els millors resultats 3D i de major retracció de la pell, amb un mínim temps de recuperació.

Indicacions

Bodytite és el tractament de remodelació corporal que elimina el greix localitzat i alhora que produeix el retensat de la pell, evitant la flaccideç cutània.

Pot aplicar-se en qualsevol zona de el cos. Les àrees més freqüents es detallen a continuació.

 • Abdomen i cintura.
 • Braços.
 • Esquena.
 • Glutis.
 • Cuixes i malucs.
 • Genolls.
 • Ginecomàstia.
 • Mentó i coll.


AVANTATGES DE LA LIPOSUCCIÓ ASSISTIDA PER RADIOFREQÜÈNCIA (RFAL) PER AL PACIENT

● Té un important efecte tensor a la pell: La lipóslisis assistida per radiofreqüència produeix una contracció de la dermis, de la matriu del teixit connectiu subdèrmic i del greix profund del cos, provocant una retracció molt superior a qualsevol altre tractament en l'actualitat.– No és un substitut de la dieta i l'exercici.

● Pacients que volen evitar les cicatrius excionales i llargues, com poden ser les braquioplastia o cruroplastias, tenen un tractament alternatiu.

● Pacients que en el seu pes ideal, vulguin un marcatge d'alta definició 3D.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se una lipoescultura amb bodytite.

Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.

A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

Es realitza una mínima incisió a prop de l'àrea a tractar i s'aplica un gel estèril sobre la pell.

Bodytite es basa en la utilització d'una cànula amb un doble aplicador. A través de la incisió realitzada s'introdueix la cànula interna en el greix subcutani, que en el seu extrem mitjançant un elèctrode aplica les ones de radiofreqüència. La segona cànula, va per fora de la pell, amb el segon elèctrode, el que permet que l'energia es transmeti homogèniament entre els dos elèctrodes, de manera bidireccional.

Les ones de radiofreqüència RFAL bipolar produeixen l'escalfament de forma controlada del greix fins liquar-lo (lipolisis), la contracció de el teixit subdèrmic i la retracció de la pell. D'aquesta forma s'aconsegueix una remodelació corporal 3D completa.

● Aquesta intervenció quirúrgica se sol realitzar sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari l'ingrés hospitalari).

● La intervenció sol durar entre 60 i 90 minuts


Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és 3 o 4 hores, moment a partir del qual podrà ser donat d’alta.

EL PRIMER DIA:

 • És recomanable fer repòs moderat.
 • Se li col•locarà una faixa que contribueix a minimitzar la inflamació i a millorarl’adaptació de la pell.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:

 • Bodytite és un procediment que no sol comportar grans molèsties.
 • Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i a la seva activitat.
 • PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
  La inflamació haurà arribat al punt màxim i començarà a disminuir..
 • Se li retiraran els punts.
 • Es recomana l’inici d’exercici suau i la realització de drenatges limfàtics.

PASSAT EL PRIMER MES:

 • La inflamació haurà disminuït molt i pràcticament tots els hematomes hauran desaparegut.
 • Gradualment podrà realitzar exercicis més vigorosos.
 • Se li podrà retirar la faixa.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.

Poc temps després del tractament ja notarà la diferència de volum i forma del seu cos. No obstant, la milloria serà més evident a partir del segon mes, quan la retenció de líquids i la inflamació hagin disminuït. El resultat final queda definit als sis mesos.

Es important el control del pes corporal i la realització d’exercici físic per a preservar els resultats obtinguts.

Aquest procediment pot combinar-se amb altres tractaments per potenciar-ne els resultats, com pot ser a nivell corporal amb Morpheus8 i a nivell facial mitjançant peellings o lasser, farcits, els tractaments d'arrugues d'expressió amb botox (Vistabel ®) i Morpheus8 facial.