Lifting facial i cervical

Lifting facial i cervical

El lífting, conegut també com cirurgia de rejoveniment facial o ritidectomia, és el procediment dirigit a reduir la flacciditat facial i del coll. El greix i la musculatura facial, afectats pel pas del temps i l’efecte de la gravetat, perden la seva tensió original.

El lifting facial aconsegueix el rejoveniment facial mitjançant l'extracció de l'excés de greix, tensat dels músculs subjacents, i recol•locació i estirament de la pell de la cara i el coll per tal de millorar els signes de flacciditat més visibles.

Indicacions

Els millors candidats per a un lífting facial són aquelles persones que presenten signes de flacciditat però que conserven una certa elasticitat de la pell i amb una estructura òssia forta i ben definida.

LLa majoria dels pacients tenen entre 50 i 70 anys, però també poden ser realitzats amb èxit en persones més edat.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se un lifting facial.

Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.

A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

La tècnica més habitual s’exposa a continuació. No obstant, cal tenir present que poden haver-hi lleugeres variacions segons les característiques físiques de la persona.

Les incisions es realitzen a la zona d'inici del cabell, s'estenen per la línia natural anterior del contorn de l'orella, i continuen per la part posterior del lòbul cap a al cuir cabellut.

Al coll es realitza una petita incisió a sota del mentó.

Inicialment es separa la pell del greix i el múscul que es troben per sota.

Posteriorment es tensa el múscul i la membrana que el recobreix (SMAS) per obtenir una aparença més natural i uns resultats més perllongats.

Per millorar el contorn, s’extreu el greix del voltant del coll i la mandíbula.

Després d’estirar la pell i retirar-ne l'excés, es fixen els teixits i es tanquen les incisions.

En el lífting frontal (parpelles, celles, front, entrecella) la incisió es realitza al front, dissimulada darrera del cabell.

La pell d'aquesta zona es separa de les estructures subjacents i es ressequen els músculs responsables de les arrugues i l'excés de pell, obtenint un aspecte més rejovenit del terç superior de la cara.

Post operatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 24 hores, moment a partir del qual podrà ser donat d’alta.

EL PRIMER DIA:
Es recomanable fer repòs moderat, al llit o al sofà, amb el cap elevat i no manipular l’embenat que se li ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
Haurà de respectar un repòs relatiu.
Se li retirarà l’embenat als 2 o 3 dies.
Se li retiraran els punts (encara que no sol ser necessari ja que no solem col•locar punts externs).
Es recomana la realització de drenatges limfàtics.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i a la seva activitat habitual.

PASAT EL PRIMER MES:
La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
Podrà realitzar exercicis més vigorosos.

Resultats

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del signes visibles de l’envelliment de la cara i el coll, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.


El lifting no pot aturar el procés d’envelliment, però sí retrocedir anys en l’aparença facial.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molt temps. No obstant, ha de tenir present que la seva cara no és immune als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat. Per aquest motiu es recomana un seguiment periòdic, on rebrà indicacions de la millor manera de preservar els resultats obtinguts inicialment.


El lifting facial pot combinar-se amb altres tractaments per potenciar-ne i prolongar-ne els resultats, com poden ser la mesoteràpia, els factors de creixement, els peelings, els farciments o els tractaments d’arrugues d’expressió.