Facetite

Facetite

Facetite és la tècnica de rejoveniment facial i de coll que obté els resultats més similars al lífting clàssic, de manera mínimament invasiva i sense cicatrius, en una sola sessió.

Indicacions

Està indicat per al tractament de tot tipus de pells. És un tractament ideal per a pacients amb flacciditat o pell despenjada amb aspecte arrugat i descolorit.

Es pot tractar qualsevol àrea amb excés de greix o flacciditat en cara i coll, entre aquestes destaquen:

 ● Arrugues de la cara i de el coll per envelliment (Arrugues fines i profundes).

    • Solc nasolabial i línies de marioneta (jawlines)

    • Arrugues perioculars

    • Coll

 ● Papada i millorar la definició de la mandíbula.

 ● Primers signes d'envelliment.

 ● Pacients que volen evitar les cicatrius del lífting clàssic o no volen sotmetre a una cirurgia perllongada.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se un lífting facial sense cirurgia.

Durant l'entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.

A partir d'una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

Es realitza una mínima incisió a prop de l'àrea a tractar i s'aplica un gel estèril sobre la pell.

Facetite es basa en la utilització d'una cànula amb un doble aplicador. A través de la incisió realitzada s'introdueix la cànula interna en el greix o la zona de flacciditat cutània, que en el seu extrem mitjançant un elèctrode aplica les ones de radiofreqüència. La segona cànula, va per fora de la pell, amb el segon elèctrode, el que permet que l'energia es transmeti homogèniament entre els dos elèctrodes, de manera bidireccional.

Les ones de radiofreqüència RFAL bipolar produeixen l'escalfament de forma controlada del greix fins liquar-lo (lipolisis), la contracció del teixit subdèrmic i la retracció de la pell.

 • Aquesta intervenció quirúrgica se sol realitzar sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari l'ingrés hospitalari).
 • La intervenció sol durar entre 60 i 90 minuts

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és 3 o 4 hores, moment a partir de el qual podrà ser donat d’alta.

EL PRIMER DIA:

 • És recomanable fer repòs moderat, al llit o al sofà, amb el cap elevat.
 • Se li col·locarà una faixa mentonera que contribueix a minimitzar la inflamació i a millorar l’adaptació de la pell.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:

 • Facetite és un procediment que no sol comportar grans molèsties.
 • Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i a la seva activitat habitual en 3 o 4 dies.
 • Es recomana l’inici d’exercici suau i la realització de drenatges limfàtics.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:

 • La inflamació haurà arribat a el punt màxim i començarà a disminuir.
 • Se li retiraran els punts.
 • Gradualment podrà realitzar exercicis més vigorosos.

PASSAT EL PRIMER MES:

 • La inflamació haurà disminuït molt i ja començarà a veure el resultat final més definit.
 • Se li podrà retirar la faixa mentonera.

Resultats

Facetite proporciona una gran millora dels signes visibles de l'envelliment de la cara i del coll, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.

Facetite no pot aturar el procés d'envelliment, però sí retrocedir anys en l'aparença facial.

Els resultats obtinguts es mantenen durant molt de temps. No obstant això, ha de tenir present que la seva cara no és immune a l'efecte de les fluctuacions del pes o l'edat. Per aquest motiu es recomana un seguiment periòdic, on rebrà indicacions de la millor manera de preservar els resultats obtinguts inicialment.

Facetite pot combinar-se amb altres tractaments per a potenciar i prolongar els resultats, com poden ser la Morphesu8, els factors de creixement, els peelings o lasser, els farcits o els tractaments d'arrugues d'expressió.