Lòbul esquinçat

Lòbul esquinçat

El lòbul esquinçat és l’allargament de l’orifici de l’arracada d’una o ambdues orelles. Si es deixa evolucionar pot comportar el trencament definitiu del lòbul de l’orella. Aquesta situació limita l’ús d’arracades a moltes persones.


Pot produir-se de forma sobtada per un estirament brusc o de forma lenta i continuada pel pes de les arracades.

Indicacions

És un procediment que es realitza en persones de totes les edats que volen millorar la seva imatge.


Es pot intervenir si presenta alguna de les característiques següents:


• Ruptura definitiva del lòbul de l’orella.
• Limitació de l’ús d’arracades.
• Seqüeles de dilatadors (expansors) i piercings.
• Seqüela traumàtica de les orelles.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se una reparació del lòbul esquinçat.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

És una intervenció senzilla i agraïda, realitzada amb anestesia local i amb règim ambulatori (és a dir, sense ingrés a l’hospital).


La resecció de la pell de l’interior del forat o l’esquinç i la seva posterior sutura acurada (tant per la part anterior com per la posterior), permet aconseguir una correcta cicatrització de l’orifici.


Posteriorment, després d’uns 10 dies aproximadament, es retiraran els punts i, al mes de la intervenció, es realitzarà la perforació del lòbul i es col•locarà novament l’arracada.


• El temps de la intervenció és de 30 minuts i es pot reincorporar a la vida quotidiana de forma immediata.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 20 minuts, moment a partir del qual podrà ser donat d’alta, encara ha de respectar un repòs relatiu.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs lleu. No ha de manipular les tires adhesives que se li ha deixat.
• Es pot reincorporar a la vida quotidiana de forma immediata.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Haurà de respectar un repòs relatiu.
• Haurà de realitzar una cura diària amb povidona iodada.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• La inflamació disminuirà progressivament.
• Se li retiraran els punts.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Es podrà realitzar la perforació del lòbul i es col•locarà novament les arracades.

Resultat

Els nostres pacients queden molt satisfets amb el resultat obtingut.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant, ha de tenir present que els lòbuls no són immunes al pes de les arracades.


S’aconsella no utilitzar arracades pesades per evitar que es reprodueixi novament un lòbul esquinçat.