Accutite

Accutite

És el dispositiu no invasiu més petit que produeix contracció per radiofreqüència fraccionada en les zones de més difícil tractament.

Està especialment indicat a la regió periorbital, les celles i les mans, provocant la contracció de la pell.

Efecte

Les ones de radiofreqüència RFAL bipolar produeixen de forma controlada la contracció de el teixit subdèrmic i la retracció de la pell.


Indicacions

El dispositiu està indicat per a zones molt petites i que requereixen de màxima precisió.

  • Celles: Permet millorar l'aspecte de la mirada cansada.
  • Zones periorbitària: Proporciona una gran millora en les arrugues fines de sota els ulls.
  • Parpella superior: S'utilitza com a alternativa a la blefaroplàstia clàssica
  • Plec nasolabial: Suavitza i millora aquesta zona.
  • Coll: En aquesta de zona de flacceç, la radiofreqüència proporciona una gran millora.
  • Mans: Proporciona una gran contracció de la pell flàccida.

Com es realitza?

Es realitza una mínima incisió a prop de l'àrea a tractar i s'aplica un gel estèril sobre la pell.

Accutite es basa en la utilització d'una cànula amb un doble aplicador. A través de la incisió realitzada s'introdueix la cànula interna en el greix o la zona de flaccideç cutània, que en el seu extrem mitjançant un elèctrode aplica les ones de radiofreqüència. La segona cànula, va per fora de la pell, amb el segon elèctrode, el que permet que l'energia es transmeti homogèniament entre els dos elèctrodes, de manera bidireccional.

Les ones de radiofreqüència RFAL bipolar produeixen l'escalfament de forma controlada del greix fins liquar-lo (lipolisis), la contracció del teixit subdèrmic i la retracció de la pell.

  • Aquest procediment es sol realitzar sota anestèsia local i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari l'ingrés hospitalari).
  • El procediment sol durar entre 30 i 45 minuts.

Resultats

Accutite proporciona una gran millora dels signes visibles de l'envelliment de la cara i el coll, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.

Els resultats obtinguts es mantenen durant molt de temps. No obstant això, ha de tenir present que la seva cara no és immune a l'efecte de les fluctuacions de pes o l'edat. Per aquest motiu es recomana un seguiment periòdic, on rebrà indicacions de la millor manera de preservar els resultats obtinguts inicialment.

Accutite pot combinar-se amb altres tractaments per potenciar-ne i prolongar-ne els resultats, com poden ser la Morphesu8, els factors de creixement, els peelings o lasser, els farcits o els tractaments d'arrugues d'expressió.