Reconstrucció mamària

Reconstrucció mamària

La reconstrucció mamària és el procediment que es realitza per restaurar la mama en dones que han estat sotmeses o s’han de sotmetre a una mastectomia total o parcial.


Les diferents tècniques de reconstrucció mamària, així com els materials mèdics emprats en les mateixes, han evolucionat molt durant els darrers anys. Encara que la reconstrucció no pot compensar la perfecció de la mama perduda, permet recrear una mama similar en forma, textura i dimensions a la no intervinguda.

Indicacions

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se una reconstrucció mamaria.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut, els tractaments addicionals que va rebre (si va precisar o no de radioteràpia) i les seves expectatives.


El Dr. Sáez examinarà les seves mames, valorarà el tipus de cicatriu i les seves característiques (duresa, gruix, color), també la qualitat i característiques de la pell (gruix, elasticitat, quantitat, color) i del múscul (pectoral major), que hagin quedat després de la mastectomia. A més valorarà la forma i mida de la mama contralateral, en casos de mastectomia unilateral.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Primera Visita

Una visita personalizada es el primer paso para toda mujer que esté planteándose una reconstrucción mamaria.

Durante la entrevista, el Dr. Sáez le preguntará por su estado de salud, los tratamientos adicionales que recibió (si precisó o no de radioterapia) y sus expectativas.

El Dr. Sáez examinará sus mamas, valorará el tipo de cicatriz y sus características (dureza, espesor, color), también la calidad y características de la piel (grosor, elasticidad, cantidad, color) y del músculo (pectoral mayor), que hayan quedado después de la mastectomía. Además valorará la forma y tamaño de la mama contralateral, en casos de mastectomía unilateral.

A partir de una valoración individualizada le expondrá la técnica y los resultados que se pueden conseguir con la intervención.

Com es realiza?

Hi ha diverses tècniques de reconstrucció mamaria segons les necessitats de cada pacient.

Diversos factors entren en joc a l’hora de decantar-nos per una o altra tècnica, entre els que destaquen l’estat general de salut, el pronòstic de la malaltia, la forma i la mida de les mames, la pell i el teixit restant després de l’operació, l’estil de vida i els desitjos de la pacient.

Tècniques de reconstrucció per a una mastectomia total:
• Reconstrucció amb protesis.
• Reconstrucció amb Teixit autòleg.
• Reconstrucción con tècniques mixtes

 

• RECONSTRUCCIÓ AMB PROTESIS:

La reconstrucció mamària amb implants, la més practicada a nivell mundial, és una excel•lent opció, d’elecció en una part important de les pacients. Amb aquest mètode es col•loca una pròtesi mamària sota el múscul pectoral a través de la cicatriu de la mastectomia. En la gran majoria de casos cal expandir la pell del pit amb un expansor inflable abans de col•locar l’implant definitiu per reproduir una mama d’aspecte natural en un segon temps.

Aquestes intervencions es realitzen sota anestèsia general, amb una estada a l’hospital generalment de 24 hores. El mugró i l’arèola es reconstrueixen després, mitjançant anestèsia local i de manera ambulatòria.

Aquest mètode resulta especialment indicat si no desitja noves cicatrius. Per contra no està del tot indicat si la pell de la zona ha quedat danyada, especialment si s’ha rebut radioteràpia.

 

• RECONSTRUCCIÓ AMB TEIXIT AUTÒLEG:

S’opta per la reconstrucció mamària amb teixits autòlegs ( teixits propis de la pacient ) en aquells cassos que han rebut radioteràpia després de la mastectomia. La raó de no ser bones candidates a la reconstrucció protèsica és perquè amb certa freqüència solen acabar en mals resultats.

La reconstrucció amb teixit autòleg consisteixen en la mobilització de teixits d’altres zones del cos com el abdomen o l’esquena per recrear la mama.

S’utilitza com a teixit donant:
– El múscul dorsal ample de l’esquena
– El penjoll TRAM o DIEP de la panxa .

Aquestes tècniques són més complexes que les que empren expansió cutània, deixen més cicatriu i el període de recuperació és més llarg que per als implants . No obstant això, el resultat estètic és superior i no existeixen els problemes relacionats amb l’ús d’implants (formació de càpsula).

Aquestes tècniques es realitzen també amb anestèsia general, amb una estada hospitalària entre 4 i 7 dies.

El mugró i l’arèola es reconstrueixen després, mitjançant anestèsia local i de manera ambulatòria.

 

• RECONSTRUCCIÓ AMB EL MÚSCUL DORSAL AMPLE DE L’ESQUENA:

Es mobilitza pell, greix i múscul de l’esquena a la zona de la mama per reconstruir-la.

Com que el teixit procedent de l’esquena és prim, sol ser necessari emprar un implant mamari o omplir amb greix (lipofilling) per aportar un major volum i atorgar a la mama una forma més natural.

Es tracta d’un mètode fiable, adequat per a la majoria de pacients, però que deixa una cicatriu a l’esquena.

 

• RECONSTRUCCIÓ AMB EL PENJOLL TRAM i DIEP DE LA PANXA:

Els penjolls TRAM i DIEP mobilitzen teixit de l’abdomen a la zona de la mama per reconstruir-la. Està indicat en dones que tinguin un excés de greix en la regió abdominal.

Les diferència entre aquests penjolls és la preservació del múscul recte de l’abdomen i la necessitat de microcirurgia en el cas del DIEP. La vascularització és separada completament del seu lloc original i és trasplantada al pit mitjançant la connexió als vasos sanguinis d’aquesta zona amb tècniques microquirúrgiques, sent aquesta tècnica més complexa. En el penjoll TRAM no es preserva el múscul recte de l’abdomen (pel que precisa l’implantació d’una malla abdominal) i els teixits segueixen units al seu lloc original, conservant la seva vascularització, sent traslladats cap a la mama mitjançant un túnel que corre per sota de la pell.

Quan es mobilitza teixit de l’abdomen, hi ha el benefici afegit de la millora del contorn abdominal (com si es tractés d’una correcció estètica d’una abdominoplàstia). 

 

• RECONSTRUCCIÓ AMB TÈCNIQUES MIXTES:

Aquesta tècnica està especialment indicada en les pacients que s’hagin sotmès a radioteràpia i que no desitgen una cirurgia de tanta envergadura com en els casos de reconstrucció autòloga.

Consisteix a combinar la col•locació d’una pròtesi amb la injecció de greix de la mateixa pacient. La injecció de greix actua sobre la pell i la cicatriu, millorant la seva qualitat i elasticitat. En aquests casos s’inicia amb una primera sessió per extreure el greix mitjançant liposucció, amb la consegüent millora del contorn corporal. El greix s’injecta sota la pell del tòrax, i en l’interior de la cicatriu de la mastectomia. Posteriorment, un cop millorada l’elasticitat i el gruix de la pell, es realitza la implantació de l’expansor en un segon temps.

Amb aquest mètode combinat s’aconsegueix un contorn més natural tant a la vista com al tacte.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 48 hores a 5 dies depenent de la intervenció , moment a partir del qual podrà ser donada d’alta.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs moderat , amb el tòrax una mica aixecat . No ha de manipular l’embenat que se li ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Ha de respectar un repòs relatiu, sobretot dels braços.
• Se li retirarà l’embenat als 3 o 4 dies, moment a partir del qual se li col•locarà un sostenidor específic.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA :
• Se li retiraran els punts (encara que no sol ser necessari perquè generalment no utilitzem sutures visibles).
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual.

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.
• Les cicatrius comencen a blanquejar i dissimular.

Resultat

La reconstrucció mamària és de les intervencions en cirurgia plàstica que presenta percentatge més alt de pacients satisfetes.


La reconstrucció no té efecte en la recurrència de la malaltia, ni interfereix amb el tractament de quimioteràpia o radioteràpia. Tampoc interfereix amb els estudis posteriors que puguin ser necessaris en les revisions.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant, ha de tenir present que les seves mames no són immunes als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat.


És recomanable cuidar la hidratació de la pell.