Abdominoplàstia

Abdominoplàstia

És el procediment que consisteix en restablir l'anatomia de la musculatura abdominal i l'aparença estètica de l'abdomen.

Indicacions

Múltiples motivacions porten a una persona a plantejar-se una abdominoplàstia per millorar la seva imatge corporal.
Entre aquestes destaquen:

• Excés de teixit dermogreixós (pell i greix) a l'abdomen.
• Flacciditat de la paret muscular abdominal com a conseqüència d’intervencions quirúrgiques prèvies, embarassos, etc..

L'abdominoplàstia es realitza en homes i dones de totes les edats.

Permet realitzar en el mateix acte quirúrgic la liposucció dels flancs, pubis i malucs.

Consideracions
Cal tenir present que aquesta tècnica no serveix per al tractament de l’obesitat generalitzada, però ajuda a millorar la funcionalitat de la persona en la seva vida diària.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se una abdominoplàstia.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

La tècnica més habitual s’exposa a continuació. No obstant, cal tenir present que poden haver-hi lleugeres variacions segons les característiques físiques de la persona.


Generalment, la incisió sol localitzar-se a la part baixa de l'abdomen (suprapúbica). Ocasionalment pot ser necessari estendre-la fins a les crestes ilíaques.


Es realitza la dissecció quirúrgica de tot el 'faldó' abdominal, podent ser necessari recol•locar el melic.


També pot reparar-se la paret muscular segons el cas.


Finalment s’elimina el teixit abdominal sobrant.


• La intervenció sol durar 2 hores.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 48 hores, moment a partir del qual podrà ser donada d’alta.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs moderat. No ha de manipular l'embenat que se li ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Ha de respectar un repòs relatiu.
• Se li retirarà l'embenat als 3 o 4 dies, moment a partir del qual se li col•locarà una faixa abdominal. 

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• La inflamació de la paret abdominal anirà disminuint progressivament.
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual a partir dels 15 dies.
• Se li retiraran els punts (encara que no sol ser necessari perquè generalment no utilitzem sutures visibles).

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.
• La cicatriu comença a blanquejar i dissimular.
• Podrà deixar d'utilitzar la faixa abdominal.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge. El volum de la seva paret abdominal haurà disminuït i l'excés de teixit gras s'haurà eliminat.


El resultat de la abdominoplàstia es mantindrà amb la seva ajuda, tractant amb especial cura la pell de l'abdomen amb cremes hidratants, controlant el seu pes corporal i realitzant una mica d'exercici físic.