Cirugia íntima femenina

Cirugia íntima femenina

Cada vegada es dóna més importància a l’aspecte dels genitals externs. Els parts, el pas del temps o, en ocasions, simplement el desenvolupament dels mateixos origina situacions en què la pacient no es troba còmoda, repercutint no només en les relacions sexuals sinó que també pot traslladar-se a altres àmbits personals.

Procediments

Existeixen múltiples procediments dirigits a millorar l’aparença i la funció dels genitals, sense comprometre la sensibilitat:
– NINFOPLASTIA o PLÀSTIA DE LLAVIS MENORS
– REJOVENIMENT DE LLAVIS MAJORS
– REJOVENIMENT DEL PUBIS 

NINFOPLASTIA o PLÀSTIA DE LLAVIS MENORS

La hipertròfia dels llavis menors és l’augment desproporcionat dels llavis menors que ocasiona que sobresurtin entre els llavis majors, arribant a interferir en la vida quotidiana de la pacient.

La labioplàstia consisteix en la reducció i remodelació dels llavis menors. Es poden afegir la remodelació de les estructures adjacents com la zona del voltant del clítoris, pubis i llavis majors.

La labioplàstia és un procediment que es realitza cada vegada amb més freqüència.

La labioplàstia és una bona Indicació si reuneix una de les condicions següents:
• Incomoditat amb la mida desproporcionada dels llavis menors.
• Molèsties a l’hora de vestir roba ajustada.
• Interferir en les relacions sexuals.


REJOVENIMENT DE LLAVIS MAJORS

L’envelliment dels llavis majors sol manifestar-se com una pèrdua de turgència o buidatge, que té com a conseqüència un excés de teixit cutani.

L’augment de volum mitjançant la injecció de greix propi o àcid hialurònic, permet obtenir un resultat estèticament harmoniós.

És una intervenció relativament senzilla i agraïda, realitzada amb anestesia local i sedació en règim ambulatori (és a dir, sense ingrés a l’hospital).


REJOVENIMENT DEL PUBIS

En ocasions s’acumula greix al mont de Venus. Per a la seva correcció es pot realitzar una lipoescultura.

És una intervenció relativament senzilla i agraïda, realitzada amb anestesia local i sedació en règim ambulatori (és a dir, sense ingrés a l’hospital).

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se una labioplàstia.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

És una intervenció relativament senzilla i agraïda, realitzada amb anestesia local i sedació en règim ambulatori (és a dir, sense ingrés a l’hospital).


Consisteix en l’extirpació de l’excés de teixit i posterior remodelació dels llavis menors per tal que no sobresurtin.


• El temps de la intervenció és de 45 a 60 minuts.

Postoperatori

Tot i que cada dona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és 3 o 4 hores, moment a partir del qual podrà ser donada d’alta.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs moderat. Els genitals s’inflamen considerablement a conseqüència de la intervenció. 

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Es fonamental una correcte higiene dels genitals.
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i a la seva activitat. habitual en 3 o 4 dies.
• La inflamació anirà disminuint progressivament
• Les sutures que s’utilitzen són reabsorbibles, no serà necessari retirar els punts.

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit
• Podrà reiniciar de forma progressiva les relacions sexuals.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora estètica i funcional.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant, ha de tenir present que no són immunes als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat.