Gluteoplàstia d’augment

Gluteoplàstia d’augment

Els glutis tenen un paper important en la silueta femenina. El conjunt format per la prominència de les natges i la sinuositat creada entre la diferència de la cintura i maluc, són la principal característica del contorn femení.
El contorn femení es basa en línies corbes, sinuoses amb volums rodons. En altres paraules, es basa en una cintura i maluc proporcionals, i natges prominents.
Afegir forma i definició a les natges o redibuixar l’elevació dels glutis quan els teixits ja han perdut consistència és un procediment habitual que permet realçar el contorn corporal.

Indicacions

La gluteoplàstia està indicada en dones i homes que volen millorar el seu contorn corporal.


Entre aquestes destaquen:
– Flacciditat de la zona glútia.
– Persones que no es troben del tot satisfetes amb la mida i/o forma dels seus glutis.
– Recuperar el volum i la forma de la regió glútia que tenia abans que canviés per la pèrdua de pes, pas dels anys o embaràs.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se un augment de glutis.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

Principalment són dues les tècniques bàsiques:
1. Lipo-transferència de greix juntament amb la Lipoescultura d’alta definició de cintura i maluc.
2. Augment amb pròtesis


Lipo-transferència de greix juntament amb la Lipoescultura d’alta definició de cintura i maluc (Aixecament de Glutis Brasiler):
El 90% dels casos es realitza mitjançant transferència de greix propi, a partir del greix obtingut de la lipoescultura d’alta definició de cintura i maluc.
Es modelen els glutis amb una forma i mida natural, accentuant les corbes del contorn corporal alhora que rejoveneix la figura.
• Aquesta intervenció quirúrgica se sol realitzar sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari ingrés hospitalari).
• El temps de la intervenció és de 60 a 70 minuts.


Augment amb pròtesis
En alguns casos la pròtesi glútia és l’única forma d’aconseguir el remodelat necessari i la projecció desitjada.
A través d’una incisió que queda amagada al plec íntergluti, es col•loquen les pròtesis al pla intramuscular.
Aquesta intervenció quirúrgica sol realitzar-se amb anestèsia locoregional (epidural) i sedació, requerint un dia d’ingrés.
• El temps de la intervenció és de 60 a 90 minuts.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:
Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és 3 o 4 hores, moment en que podrà ser donat d’alta.

EL PRIMER DIA:

És recomanable fer repòs moderat, al llit o al sofà, sense mobilitzar l’embenat que s’ha deixat. 

DURANT LA PRIMERA SETMANA:

• Es retira l’embenat als 3 o 4 dies, a partir del qual es col•loca una faixa.
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i a la seva activitat habitual en 3 o 4 dies.
• La inflamació anirà disminuint progressivament.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:

• Se li retiraran els punts.

PASSAT EL PRIMER MES:

• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Pot deixar de fer servir la faixa.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos

AUGMENT AMB PRÒTESI:

Les sutures de la ferida es retiren a partir dels 15 dies i podrà començar a fer esport a partir del mes de la intervenció.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, augmentant la mida dels glutis i realçant-ne la seva voluptuositat d’una forma natural, quedant les pacients molt satisfetes amb la seva nova imatge.


Els resultats duren molts anys, encara que ha de recordar que el seu cos no és immune als efectes de les fluctuacions del pes o l’edat.


És recomanable la hidratació de la pell i una mica d’exercici.