Dietes i prevenció sobrepès

Prevenció i tractament del sobrepès sota supervisió mèdica

Assolir el pes corporal adequat no és només un problema estètic, és fonamentalment una qüestió de salut. El sobrepès i l’obesitat són situacions que poden influir de forma negativa en el nostre cos. S’ha demostrat que està relacionat amb importants malalties com la diabetis, la hipertensió, l’artrosi, les malalties cardiovasculars, i la hipercolesterolèmia, entre moltes altres.

Pla

El sobrepès i l’obesitat requereixen una valoració personalitzada i un tractament integral, sempre sota supervisió d’un professional mèdic.

L’objectiu és aconseguir el pes ideal i mantenir-lo en el temps.


La dieta, a més d’equilibrada, sana i variada, ha de ser personalitzada i dissenyada per aportar els nutrients i aliments necessaris, en les quantitats i proporcions adequades.


És fonamental aprendre a menjar de manera sana i racional, i introduir de forma moderada i progressiva en els hàbits de conducta, la pràctica de l’exercici físic.

Avaluació nutricional

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que desitgi iniciar una dieta.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


Seguidament realitzarà una exploració física completa (pes i alçada, índex de massa corporal, índex cintura-maluc, plecs cutanis) i sol•licitarà una analítica amb paràmetres bàsics i bioquímics (recompte leucocitari, glicèmia, perfil lipídic i proteic).


A partir d’aquesta valoració individualitzada i de les necessitats i preferències alimentàries de cada persona, li realitzarà una dieta personalitzada que li permeti adquirir uns hàbits alimentaris i conductuals saludables.

Dietes

Disposem de múltiples dietes en funció de les necessitats de cada pacient.

1 – DIETES PROTEIQUES
La dieta d’aportació proteica consisteix en variar la proporció dels nutrients que s’ingereixen habitualment. Es disminueix l’aportació de greixos i hidrats de carboni, que són les dues fonts principals d’energia, substituint-les per les proteïnes, component fonamental de totes les estructures de l’organisme.

En absència de sucres i greixos, el cos recorrerà a la pròpia reserva de greix per obtenir energia. Durant aquest procés es produeixen cossos cetònics, motiu pel qual es fonamental un seguiment mèdic. Amb aquest mètode s’aconsegueix una pèrdua de pes selectiva del teixit adipós, preservant la massa muscular. En una segona fase, una vegada assolit el pes ideal calculat, es realitza una reeducació alimentària en la qual es van reintroduïnt tots els aliments d’una dieta equilibrada que li permeti mantenir el pes a llarg termini.

2 – DIETES HIPOCALÒRIQUES
Les dietes hipocalòriques són dietes equilibrades, basades en la utilització de tots els grups d’aliments, però amb una aportació calòrica inferior a l’habitual.

Els resultats s’obtenen a mig-llarg termini i requereixen seguiment continuat. Els seus avantatges són una reeducació nutricional i que són compatibles amb l’alimentació de la resta de la família.

Segons el pes ideal calculat que ha d’assolir es prepara un pla dietètic i un ritme de visites personalitzades.

3 – DIETES TERAPÈUTIQUES
Les dietes terapèutiques són les que s’utilitzen per millorar el control de malalties metabòliques com la diabetis, la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia i malalties cardiovasculars, entre d’altres.

La dieta és adaptada a la patologia del pacient i la seva severitat. En casos lleus la dieta serà suficient, mentre que en casos més severs serà un complement important del tractament farmacològic. L’èxit del control metabòlic dependrà de l’adherència a la dieta i del seguiment mèdic personalitzat.

Tractaments adicionals

• Suplements micronutricionals.
• Tractaments de cirurgia corporal.
• Lipomodelaje.
• Tractaments mèdics del greix localitzat.
• Tractament de la cel·lulitis i flacciditat.