Ginecomàstia

Ginecomàstia

La ginecomàstia és l’augment del volum d’una o d’ambdues mames en els homes a expenses d’una acumulació de greix o un excessiu desenvolupament del teixit glandular mamari. Pot estar relacionat amb la ingesta d’algunes substàncies (alcohol, hormones), i amb algunes malalties. En alguns casos pot trobar-s’hi una predisposició genètica però en la majoria dels casos, l’origen és desconegut. 

Actualment, aquest problema afecta entre el 40 i el 60% dels homes en edat adulta. El seu tractament consisteix en treure el greix i teixit glandular en excés de les mames, obtenint un tòrax pla, ferm, i ben contornejat.

Indicacions

Múltiples motivacions porten a un home a plantejar-se una cirurgia per millorar la imatge del seu tors.


Entre aquestes destaquen:
• Homes que no es troben satisfets amb la mida i/o forma dels seus pits.
• Solucionar una asimetria.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tot home que estigui plantejant-se una intervenció de ginecomàstia.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

La correcció de la ginecomàstia pot realitzar-se mitjançant liposucció en el 80% dels casos. S’aspira el greix mamari i es fragmenta la glàndula, sempre que el component glandular no sigui molt important.


El 20% dels casos restants, aquells que presenten una glàndula mamària molt augmentada, es realitza una extracció parcial del component glandular a través d’una incisió a la vora inferior de l’ areola.


• Aquesta intervenció quirúrgica sol realitzar-se sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari ingrés hospitalari).
• El temps de la intervenció és de 45 a 60 minuts.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 3 a 4 hores, moment a partir del qual podrà ser donat d’alta, encara que haurà de respectar un repòs relatiu.

EL PRIMER DIA:
• Es recomanable fer repòs moderat, al llit o al cofà, amb el tòrax una mica elevat. No ha de manipular l’embenat que se li ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Se li retirarà l’embenat als 2 o 3 dies, moment a partir del qual se li col•locarà una faixa específica (banda toràcica o armilla toràcica).
• Haurà de respectar un repòs relatiu, sobretot dels braços.
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual als 3 o 4 dies.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• La inflamació disminuirà progressivament.
• Se li retiraran els punts (tot i que no sol ser necessari perquè generalment no utilitzem sutures visibles).

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Podrà deixar d’utilitzar la faixa.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant, ha de tenir present que les seves mames no són immunes als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat.