Augment mamari amb greix

Augment mamari amb greix

L’augment mamari amb greix, també anomenat mamoplàstia d’augment amb greix autòleg, és el procediment estètic que, mitjançant cèl·lules de greix de la pròpia pacient obtingudes d’altres zones del cos, permet augmentar la mida de les mames i donar-los una forma més natural i proporcional al cos de la pacient.

Indicacions

Múltiples motivacions porten a una dona a plantejar-se una cirurgia d’augment mamari per millorar la seva imatge.

Entre aquestes destaquen:
– Dones que no es troben del tot satisfetes amb la mida dels seus pits per un desenvolupament insuficient d’aquests (agenesia/hipolasia mamaria).
– Solucionar una asimetria.

Consideracions:
L’augment mamari amb greix autòleg presenta certes diferències respecte l’augment mamari amb pròtesis.
– Ofereix una millora estètica global del contorn corporal gràcies a la lipoescultura de la regió d’on s’extreu el greix que s’utilitzarà per a l’augment mamari.
– No permet realitzar grans augments de volum en una sola sessió.Les cèl·lules de greix (adipòcits) necessiten una bona vascularització per a la seva viabilitat. Un augment excessiu de volum comportaria una vascularització més precària de les capes més superficials, i per tant, la pèrdua d’aquestes cèl•lules. Per a grans augments, és necessari realitzar el procediment en diverses sessions.
– No hi ha rebuig o incompatibilitat ja que s’utilitza teixit de la propi pacient.
– La lipoestructura amb greix no té efectes sobre el càncer de mama, ni interfereix amb les proves diagnòstiques, com la mamografia.
– El temps de recuperació postoperatori és menor

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se un augment mamari.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

El greix utilitzat per a l’augment mamari s’obté mitjançant una liposucció amb cànules especials de les zones on més tendeix a acumular-se el teixit adipós a les dones, generalment l’abdomen i les cuixes.


Posteriorment, el teixit greixós obtingut amb la liposucció es sotmet a un procés de centrifugació per separar les cèl•lules adiposes (greix pur) de la resta de components.


A traves d’una incisió mínima al solc mamari, s’introdueix el greix pur mitjançant unes cànules dissenyades especialment per aquest procediment.


• Aquesta intervenció quirúrgica es sol realitzar amb anestèsia local i sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari ingrés hospitalari).
• El temps de la intervenció és de 60 a 80 minuts.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 3 o 4 hores, moment a partir del qual podrà ser donada d’alta.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs moderat, sense manipular l’embenat mamari.
• Se li col•locarà una faixa que contribueix a minimitzar la inflamació i a millorar l’adaptació de la pell a la zona de la liposucció.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• La lipoestructura és un procediment que no sol comportar grans molèsties. Podrà incorporar-se de manera progressiva a les seves activitats laborals i habituals en 3 o 4 dies.
• Se li retirarà l’embenat als 3 o 4 dies, moment a partir del qual se li col•locarà un sostenidor específic.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• Als 7-8 dies es retiraran els punts.
• La inflamació anirà disminuint progressivament.

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Es podrà retirar la faixa i canviar el sostenidor específic pels seus habituals.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant les pacients molt satisfetes amb la seva nova imatge.


Els resultats aconseguits son permanents. No obstant, ha de tenir present que les seves mames i les regions on s’ha realitzat la lipoescultura no són immunes als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat.


És recomanable cuidar la hidratació de la pell, i realitzar exercici físic.