Otoplàstia

Otoplàstia – Cirurgia de les orelles

La otoplàstia és el procediment que permet corregir les múltiples deformitats de les orelles. Entre aquestes destaquen les orelles prominents (orelles en nansa), l’excessiva separació de les orelles, i les deformitats o mal desenvolupament del pavelló auricular.

Indicacions

L’otoplàstia és un procediment que es realitza en persones de totes les edats que volen millorar la seva imatge.


Vostè o el seu fill/filla es pot intervenir de les orelles si presenta alguna de les següents característiques:


• Separació anormal de les orelles.
• Manca de desenvolupament d’algun plec de l’orella.
• Orelles molt grans.
• Seqüela traumàtica de les orelles.


Així mateix, hi ha diversos factors que són importants a l’hora de considerar l’otoplàstia:


• Si és un nen, el desenvolupament de l’orella s’ha d’haver completat, per la qual cosa es recomana esperar fins als sis anys.
• Les seves expectatives han de ser reals, sabent que el procediment pot aconseguir una gran millora, però no la perfecció.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se una otoplàstia.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

La tècnica més habitual s’exposa a continuació. No obstant, cal tenir present que poden haver-hi lleugeres variacions segons les característiques físiques de la persona.


Generalment es realitza una petita incisió a la part posterior de l’orella que permet remodelar el cartílag fins a aconseguir la forma desitjada. La cicatriu resultant de la otoplàstia queda dissimulada darrere l’orella.


• Aquesta intervenció quirúrgica es sol realitzar sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari l’ingrés hospitalari), excepte en nens que solen precisar anestesia general i estada a la clínica durant 24 hores.
• La intervenció sol durar entre 60 i 90 minuts.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és 3 o 4 hores (24 hores en nens), moment a partir del qual podrà ser donat d’alta.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs moderat, al llit o sofà, amb el cap una mica aixecat, sense manipular l’embenat que s’ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Es retirarà l’embenat als 3 o 4 dies i es col•locarà una cinta-diadema de tela elàstica a la zona operada per subjectar les orelles en una posició i forma adequades que haurà de portar les estones que estigui a casa i per dormir.
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• La inflamació del pavelló auricular anirà disminuint progressivament.
• Passats 10-15 dies es retiraran tots els punts.

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.
• Podrà deixar d’usar la cinta-diadema.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora de la forma, posició i proporció de les orelles, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.


El resultat de la otoplàstia és permanent. No obstant, ha de tenir present que les seves orelles no són immunes als efectes de l’edat.