Intralipoteràpia

Tractament del greix localitzat (Aqualix ®)

La intralipoterapia és una tècnica indicada en el tractament no quirúrgic de les adipositats localitzades.
Mitjançant una solució injectable, Aqualix ®, s’aconsegueix el trencament gradual de les cèl•lules adiposes d’una determinada àrea anatòmica. És l’alternativa no quirúrgica a la liposucció.

Efecte

Què és Aqualix ®?
Es una solució microgelatinosa adipocitolítica que conté petites quantitats de substàncies que destrueixen l’adipòcit (cèl·lula emmagatzemadora de greix).

Indicacions

La intralipoterapia amb Aqualix ® s’empra en homes i dones com a alternativa a la liposucció.

Les regions corporals on s’aplica són: l’abdomen, els flancs, la part interna i externa de la cuixa, la part inferior del genoll, les extremitats superiors i el doble mentó (papada).

Com es realitza?

Amb l’ajuda d’una agulla fina s’injecten petites dosis d’Aqualix ® directament a l’acumulació de greix. La seva acció provoca la lisi (destrucció) de les cèl•lules adiposes de l’àrea on es realitza la seva aplicació.

Per accelerar el procés d’eliminació de greix s’aconsella combinar aquesta tècnica amb drenatges limfàtics manuals.

El nombre de sessions és variable, entre 2 i 5 segons l’extensió de les àrees a tractar, amb un interval mitjà de 3 setmanes entre una i altra sessió.

Resultat

Aquest tractament proporciona millora, quedant els pacients satisfets amb la seva nova imatge corporal.

Es important el control del pes corporal i la realització d’exercici físic per a preservar els resultats obtinguts.


Es pot utilitzar com a tractament únic, o bé combinat amb tècniques com la mesoteràpia corporal i la Teràpia Percutània d’Inducció de col·lagen per potenciar-ne els resultats.