Rinoplàstia

Rinoplàstia – Cirurgia estètica del nas

La rinoplàstia és el procediment estètic que permet millorar la mida, forma i aspecte del seu nas perquè sigui harmònic amb els seus trets facials.


A més, si presenta una obstrucció a les vies aèries nasals que li dificulten la respiració, pot realitzar-se una septoplàstia per corregir l’envà desviat o una resecció parcial dels cornets l’ajudaran a millorar la seva funció respiratòria nasal en el mateix acte quirúrgic.

Indicacions

La rinoplàstia és un dels procediments més habituals. Pot realitzar-se a qualsevol edat, però en gent jove es recomana esperar fins que el desenvolupament de la cara hagi finalitzat (15-16 anys en noies i 16-17 en nois).


La rinoplàstia està indicada si presenta alguna de les condicions següents:


• L’aspecte del seu nas és massa gran per la seva cara.
• Hi ha una gepa o depressió al dors que s’accentua de perfil.
• El nas sembla molt ample vist de front.
• La punta nasal està caiguda.
• La punta nasal està engrossida.
• Els orificis nasals estan massa oberts.
• El nas està tort o enfonsat.
• Un traumatisme o accident ha deformat el seu nas.
• Dificultat en la respiració nasal.


A vegades un augment del mentó pot ser necessari per millorar el perfil de la cara.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se una rinoplàstia.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives. Li examinarà les estructures internes nasals, la qualitat de la pell, així com la mida, la forma i la proporció del nas en relació amb la resta de trets facials.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

La tècnica concreta per a la rinoplàstia vindrà determinada per la seva anatomia nasal i trets facials. Pot ser necessari augmentar o disminuir el dors, l’amplada, reduir els orificis, afinar la punta, modificar l’angle entre el nas i el llavi, entre altres procediments.


La intervenció es pot realitzar des de la mucosa, a través dels orificis nasals, denominant-se rinoplàstia tancada.


Quan cal modificar molt la punta nasal o en pacients amb intervencions prèvies, és preferible una rinoplàstia oberta, en la qual, a més de l’accés mucós, es realitza una petita incisió a la columel•la (pell que separa els dos orificis nasals).


A través d’aquestes incisions es remodela el marc ossi i cartilaginós del nas fins a obtenir la forma desitjada. Els ossos es reposicionen, es redueixen o augmenten mitjançant la utilització de petits empelts del seu propi envà.


• La intervenció sol durar 90 minuts.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 24 hores, moment a partir del qual podrà ser donat d’alta.

EL PRIMER DIA:
• És recomanable fer repòs moderat, amb el cap aixecat.
• No ha de manipular el taponament nasal que se li ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Ha de respectar un repòs relatiu, evitant esforços.
• És recomanable descansar amb el cap una mica elevat.
• Es retirarà el taponament nasal. Tanmateix, pot notar incomoditat en respirar pel nas a causa de la mucositat que s’anirà produint.
• En el cas de la rinoplàstia oberta es retiraran els punts als 7 dies.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• La inflamació començarà a disminuir als 7-9 dies, moment en que es retirarà la fèrula.
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual.

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït molt i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora de l’aparença i proporció del nas, realçant l’harmonia facial.


Els resultats aconseguits són permanents. No obstant, ha de tenir present que amb el pas del temps pot produir-se alguna variació pel procés fisiològic d’envelliment.