Pèxia màmaria

Pèxia mamària (elevació mamària)

La mastopèxia o elevació mamària és el procediment estètic on la mama s’eleva al mateix temps que s’elimina la pell en excés, rejovenint la mama i donant-li un aspecte i posició més proporcionat amb el cos.

Indicacions

La pèxia mamaria es pot realitzar a qualsevol edat, però en dones joves cal assegurar-se que ha finalitzat el procés de desenvolupament mamari. Pot ser una bona candidata a la intervenció si el seu pit reuneix alguna de les següents característiques:

• Després de l’embaràs, canvis de pes o pel pas del temps, les mames han perdut la seva fermesa.
• La seva arèola i el mugró miren cap a terra.
• Pèrdua de teixit mamari en el pol superior. 

En determinats casos, i en el mateix acte quirúrgic, pot associar-s’hi un altre procediment per tal de millorar encara més el resultat esperat:

1 . En mames voluminoses:
Aprofitant les mateixes incisions es pot eliminar el greix i glàndula en excés. D’aquesta manera, a la vegada que s’eleva el pit, es redueix el seu volum.

2. En mames petites:
Es pot aconseguir un major volum col•locant una pròtesi o greix autòleg obtingut mitjançant liposucció d’una altra regió corporal. S’utilitzen les mateixes línies d’incisió de la pèxia mamària.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se una elevació mamaria.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

L’elecció de la tècnica específica es determinarà en funció de la seva constitució, la forma de la seva mama i orientat a aconseguir el millor resultat.


Generalment realitzem la tècnica de cicatriu curta: una part de la incisió envolta l’arèola i l’altra es dirigeix verticalment cap al solc de la mama. En casos de mames molt caigudes s’acompanya amb una mínima incisió transversal submamària. Després d’eliminar l’excés de pell, la glàndula mamària es remodela per donar al pit una forma cònica i rejovenida, elevant el conjunt arèola-mugró fins l’alçada desitjada.


• La intervenció sol durar entre 2 i 3 hores.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 24 hores, moment a partir del qual podrà ser donada d’alta. 

EL PRIMER DIA:
• Es recomanable fer repòs moderat, amb el tòrax una mica aixecat. No ha de manipular l’embenat que se li ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Haurà de respectar un repòs relatiu, sobretot dels braços.
• Se li retirarà l’embenat als 3 o 4 dies, moment a partir del qual se li col•locarà un sostenidor específic.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual.
• Se li retiraran els punts (tot i que no sol ser necessari perquè generalment no utilitzem sutures visibles).

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.
• Podrà utilitzar els seus sostenidors habituals.
• Les cicatrius es comencen a blanquejar i dissimular.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant les pacients molt satisfetes amb la seva nova imatge.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant, ha de tenir present que les seves mames no són immunes als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat.


És recomanable cuidar la hidratació de la pell, i realitzar exercici físic.