Mames tuberoses

Mames tuberoses

La mama tuberosa és una anomalia estètica deguda a una alteració del desenvolupament mamari on bandes constrictores de teixit fibrós impedeixen el creixement i expansió de la mama sobre tota la superfície del pit.
Aquestes mames tenen una morfologia tubular, es troben més separades, solen tenir una areola gran i presentar un pol inferior curt.
Sovint també hi ha un cert grau de caiguda, amb asimetria entre les dues mames.

Indicacions

Múltiples motivacions porten a una dona a plantejar-se una cirurgia mamaria per millorar la seva imatge.


Entre aquestes destaquen:


• Dones que no es troben del tot satisfetes amb la mida i/o forma dels seus pits per una alteració en el seu desenvolupament.
• Solucionar una asimetria.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se una correcció de les mames tuberoses.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

La intervenció de les mames tuberoses és un dels majors reptes de la cirurgia mamària.


Un diagnòstic acurat és fonamental per corregir aquesta anomalia, especialment quan el defecte és lleu.


El principal objectiu de la cirurgia de la mama tuberosa és redistribuir el teixit mamari. Es desplaça el plec submamari a una posició més anatòmica, habitualment inferior, per obtenir una major base d’implantació mamària i posteriorment s’allibera el teixit glandular de les bandes que el constrenyen per expandir-lo per tota la nova base mamària, sobretot al pol inferior i intern. Mitjançant aquesta tècnica s’aconsegueix una mama amb una forma més natural. En casos d’arèoles grans, pot realitzar-se una reducció de les seves dimensions.


Si es desitja un major volum, aquest procediment es pot complementar amb la implantació d’una pròtesi mamària anatòmica, guanyant projecció del pol inferior i potenciant encara més la forma natural. En el cas d’asimetries mamàries, s’utilitzaran implants de diferents dimensions en cada mama, per obtenir millors resultats.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 24 hores, moment a partir del qual podrà ser donada d’alta.

EL PRIMER DIA:
• Es recomanable fer repòs moderat, amb el tòrax una mica aixecat. No ha de manipular l’embenat que se li ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:
• Se li retirarà l’embenat als 3 o 4 dies, moment a partir del qual se li col•locarà un sostenidor específic.
• Haurà de respectar un repòs relatiu, sobretot dels braços.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual.
• Se li retiraran els punts (tot i que no sol ser necessari perquè generalment no utilitzem sutures visibles).

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Podrà utilitzar els seus sostenidors habituals.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant les pacients molt satisfetes amb la seva nova imatge.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant, ha de tenir present que les seves mames no són immunes als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat.


És recomanable cuidar la hidratació de la pell, i realitzar exercici físic.