Breasttite

Breasttite

Breasttite és el procediment estètic on la mama s'eleva, rejovenint-la i donant-li un aspecte i posició més proporcionat amb el cos, sense necessitat de cicatrius i en una sola sessió.

Indicacions

Breasttite es pot realitzar a qualsevol edat, però en dones joves cal assegurar-se que ha finalitzat el procés de desenvolupament mamari. Pot ser una bona candidata a la intervenció si el seu pit reuneix alguna de les següents característiques:

 • Després de l’embaràs, canvis de pes o pel pas del temps, les mames han perdut la seva fermesa.

 • La seva arèola i el mugró miren cap a terra.

 • Pèrdua de teixit mamari en el pol superior.
 • Pacients que volen evitar les cicatrius de la mastopèxia clàssica o no es volen sotmetre a una cirurgia perllongada.


Consideracions:

Breasttite pot aconseguir de 2 a 5 cm d'elevació en un sol tractament, amb una mitjana d'uns 3 cm.

Aquestà tècnica no es recomana en pacients amb els pits molt caiguts, ja que el resultat obtingut no serà l'esperat, per la qual cosa s'aconsella una mastopèxia clàssica.

En mames petites es pot aconseguir un major volum col·locant una pròtesi a el mateix temps que es realitza a l'elevació mamària amb breasttite.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se una elevació mamàri.

Durant l'entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.

A partir d'una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

Breasttite es fonamenta en la tecnologia de Bodytite.

Es realitza una mínima incisió a prop de l’àrea a tractar i s’aplica un gel estèril sobre la pell.

S’utilitza una cànula amb un doble aplicador. A través de la incisió realitzada s’introdueix la cànula interna en el greix subcutani, que en el seu extrem mitjançant un elèctrode aplica les ones de radiofreqüència. La segona cànula, va per fora de la pell, amb el segon elèctrode, el que permet que l’energia es transmeti homogèniament entre els dos elèctrodes, de manera bidireccional.

Les ones de radiofreqüència RFAL bipolar produeixen l’escalfament de forma controlada provocant la contracció de el teixit subdèrmic i la retracció de la pell. D’aquesta manera s’aconsegueix una recol·locació dels teixits en la seva posició inicial.

● Aquesta intervenció quirúrgica se sol realitzar sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari l’ingrés hospitalari).

● La intervenció sol durar entre 60 i 90 minuts

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és 3 o 4 hores, moment a partir del qual podrà ser donat d’alta.

EL PRIMER DIA:

 • És recomanable fer repòs moderat.
 • Se li col•locarà una sostenidor que contribueix a minimitzar la inflamació i a millorarl’adaptació de la pell.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:

 • Breasttite és un procediment que no sol comportar grans molèsties
 • Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i a la seva activitat habitual en 3 o 4 dies.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:

 • La inflamació haurà arribat al punt màxim i començarà a disminuir.
 • Se li retiraran els punts.
 • Es recomana l’inici d’exercici suau i la realització de drenatges limfàtics.

PASSAT EL PRIMER MES:

 • La inflamació haurà disminuït molt i pràcticament tots els hematomes hauran desaparegut.
 • Gradualment podrà realitzar exercicis més vigorosos.
 • Podrà utilizar els seus sostenidors habituals.

Resultats

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant els pacients molt satisfets amb la seva nova imatge.

Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant això, ha de tenir present que els seves mames no són immunes a l'efecte de les fluctuacions de pes o l'edat.

És recomanable tenir cura de l’hidratació de la pell, i realitzar exercici físic.

Aquest procediment pot combinar-se amb altres tractaments per potenciar-ne els resultats, com pot ser el Morpheus8.