Augment mamari

Mamoplàstia d'augment

L’augment mamari, també anomenat mamoplàstia d’augment, és el procediment estètic que, mitjançant implants, permet augmentar la mida de les mames i donar-los una forma més natural i proporcional al cos de la pacient.

Indicacions

Múltiples motivacions porten a una dona a plantejar-se una cirurgia d’augment mamari per millorar la seva imatge.

Entre aquestes destaquen:
– Dones que no es troben del tot satisfetes amb la mida dels seus pits per un desenvolupament insuficient d’aquests (agenèsia/hipoplàsia mamaria).
– Solucionar una asimetria.
– Recuperar el volum que tenien abans que les mames canviessin pels embarassos, pèrdua de pes o pel pas dels anys.

Consideracions:
Cal tenir present diversos factors abans de la realització d’una mamoplàstia d’augment:
• En dones molt joves, cal assegurar que ha finalitzat el procés de desenvolupament mamari.
• Ha de tenir clares quines són les motivacions i expectatives que la porten a voler realitzar-se un augment mamari.
• El procediment pot aconseguir una gran milloria, però cal tenir present que cada cos és únic i els resultats seran diferents en cada cas.

Primera Visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se un augment mamari.


Durant l’entrevista, el Dr. Sáez li preguntarà pel seu estat de salut i les seves expectatives.


A partir d’una valoració individualitzada li exposarà la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

Generalment realitzem una incisió a nivell del solc submamari. La raó d’aquesta elecció és la menor visibilitat de la cicatriu i una menor pèrdua de sensibilitat. No obstant, en funció de les característiques físiques de cada pacient, es pot localitzar a l’arèola o a l’axil·la.


Una vegada realitzada la incisió, es crea l’espai en el qual es col•locarà la pròtesi. Aquest espai pot trobar-se just darrera de la glàndula mamària o darrera del múscul pectoral situat més profund a la glàndula. Habitualment preferim la col•locació de l’implant a nivell retropectoral, per obtenir uns resultats més naturals en no observar-se la vora dels implants, pel menor risc de contractura capsular, i per la no interferència en la lactància ni els resultats de les mamografies.


• La intervenció sol durar entre 60 i 90 minuts.

Postoperatori

Tot i que cada persona pot recuperar-se amb certes diferències, el més habitual és seguir els següents temps:

Després de la intervenció l’estada habitual a la clínica és de 24 hores, moment a partir del qual podrà ser donada d’alta.

EL PRIMER DIA:
• Es recomanable fer repòs moderat, amb el tòrax una mica aixecat. No ha de manipular l’embenat que se li ha deixat.

DURANT LA PRIMERA SETMANA:

• Se li retirarà l’embenat als 3 o 4 dies, moment a partir del qual se li col•locarà un sostenidor específic.
• Haurà de respectar un repòs relatiu, sobretot dels braços.

PASSADA LA PRIMERA SETMANA:
• Podrà incorporar-se de manera progressiva al seu lloc de treball i activitat habitual.
• Se li retiraran els punts (tot i que no sol ser necessari perquè generalment no utilitzem sutures visibles).

PASSAT EL PRIMER MES:
• La inflamació haurà disminuït i ja començarà a veure el resultat final més definit.
• Podrà utilitzar els seus sostenidors habituals.
• Podrà realitzar exercicis més vigorosos.

Resultat

Aquesta intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal, quedant les pacients molt satisfetes amb la seva nova imatge.


Els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys. No obstant, ha de tenir present que les seves mames no són immunes als efectes de les fluctuacions de pes o l’edat.


És recomanable cuidar la hidratació de la pell, i realitzar exercici físic.