Cirurgia de les lesions cutànias

Cirurgia de les lesions cutànias

Les lesions cutànies i de parts toves poden representar només un problema estètic o ser lesions malignes.

Tipologia

Les lesions cutànies benignes més freqüents són els nevus (pigues), angiomes, berrugues, quists epidèrmics i els lipomes.


Els tumors cutanis més freqüents són el carcinoma basocel•lular, el carcinoma escamós i el melanoma. L’exposició solar excessiva influeix en la gènesis d’aquests càncers. L’edat i les cremades solars produïdes abans dels 15 anys augmenten el risc de melanoma.


La cirurgia de les lesions cutànies realitzada per un cirurgià plàstic ofereix, a més de l’excisió completa de la lesió, un excel•lent resultat estètic de la cicatriu.

Com es realitza?

• En la majoria dels casos es realitzarà una excisió de la lesió, deixant una cicatriu pràcticament imperceptible.

Aquesta intervenció quirúrgica es sol realitzar sota anestèsia local i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari ingrés hospitalari).

El temps de la intervenció és de 15 a 20 minuts.

Es pot incorporar a la vida quotidiana de forma immediata.

 

• En lesions malignes, l’obtenció de marges lliures de cèl•lules neoplàsiques pot deixar un defecte cutani important que, per a la seva adequada cobertura, requereixi tècniques de cirurgia plàstica reconstructiva (penjalls locals o empelts cutanis).

Aquesta intervenció quirúrgica es sol realitzar sota anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir no sol ser necessari ingrés hospitalari).

El temps de la intervenció és de 30 a 40 minuts.

 

En tota cirurgia de lesions cutànies, la peça obtinguda és enviada a un laboratori d’anatomia patològica per al seu anàlisi.

Haurà de mantenir l’apòsit mentre no se li retiri la sutura, aproximadament 7-15 dies depenent de la localització. Durant el primer any haurà d’utilitzar protecció solar alta a les cicatrius per evitar una hiperpigmentació de les mateixes.

Úlceres

Una úlcera és una ferida per compressió dels teixits tous entre dos plans durs (l’os i la zona de suport). Les úlceres per pressió apareixen en pacients amb diferents patologies de base, i les seves cures i cirurgia té la particularitat d’inscriure en un context de tractament complex i multidisciplinari.


A nivell de la ferida, s’ha de procedir al rentat freqüent de la ferida, usant solucions diluïdes de povidona iodada amb sèrum fisiològic i les posteriors cures amb els apòsits més actuals i que major benefici han demostrat.


El tractament de les úlceres és en gran part tributari de mesures de prevenció que s’instaurin en l’entorn familiar del pacient, i del tractament realitzat i supervisat per un cirurgià plàstic especialitzat en aquest tipus de tractaments.

Cremades

Les cremades són lesions produïdes en els teixits vius, per agents químics, físics o biològics que produeixen alteracions que varien des del eritema a la destrucció total de les estructures afectades.


A part del dany agut, les cremades poden produir també importants deformitats a llarg termini. Els objectius del tractament són aconseguir la recuperació funcional i estètica i la integració social gràcies tractament realitzat i supervisat per un cirurgià plàstic especialitzat en aquest tipus de tractaments.