logo Doctor Saez
Rinoplàstia - Cirurgia estètica del nas
La rinoplàstia és el procediment estètic que permet millorar la mida, forma i aspecte del seu nas perquè sigui harmònic amb els seus trets facials.
A més, si presenta una obstrucció a les vies aèries nasals que li dificulten la respiració, pot realitzar-se una septoplàstia per corregir l’envà desviat o una resecció parcial dels cornets l’ajudaran a millorar la seva funció respiratòria nasal en el mateix acte quirúrgic.
La rinoplàstia és un dels procediments més habituals. Pot realitzar-se a qualsevol edat, però en gent jove es recomana esperar fins que el desenvolupament de la cara hagi finalitzat (15-16 anys en noies i 16-17 en nois).

La rinoplàstia està indicada si presenta alguna de les condicions següents:

• L'aspecte del seu nas és massa gran per la seva cara.
• Hi ha una gepa o depressió al dors que s'accentua de perfil.
• El nas sembla molt ample vist de front.
• La punta nasal està caiguda.
• La punta nasal està engrossida.
• Els orificis nasals estan massa oberts.
• El nas està tort o enfonsat.
• Un traumatisme o accident ha deformat el seu nas.
• Dificultat en la respiració nasal.

A vegades un augment del mentó pot ser necessari per millorar el perfil de la cara.