logo Doctor Saez
Reconstrucció mamària
La reconstrucció mamària és el procediment que es realitza per restaurar la mama en dones que han estat sotmeses o s'han de sotmetre a una mastectomia total o parcial.
Les diferents tècniques de reconstrucció mamària, així com els materials mèdics emprats en les mateixes, han evolucionat molt durant els darrers anys. Encara que la reconstrucció no pot compensar la perfecció de la mama perduda, permet recrear una mama similar en forma, textura i dimensions a la no intervinguda.
La reconstrucció mamària pot realitzar-se en tota pacient que hagi de sotmetre’s o ja s’hagi sotmès a una mastectomia total (unilateral o bilateral) o una mastectomia parcial (tumorectomia, quadrantectomia).
La reconstrucció pot dur-se a terme en la mateixa intervenció que l'operació del càncer de mama (cirurgia immediata) o posteriorment (cirurgia diferida), aproximadament en un període d'un any posttractament inicial.
Aquesta decisió ve determinada per un equip multidisciplinari entre els que destaquen l’oncòleg i el ginecòleg.