logo Doctor Saez
Postoperatori
Després de la intervenció rebrà totes les indicacions necessàries per accelerar la recuperació i possibilitar una reincorporació precoç a les seves activitats habituals. Disposarà en tot moment del telèfon de contacte directe del Dr. Sáez per a resoldre qualsevol dubte o incidència.
Radiofrecuencia
Durant el postoperatori immediat s'extremen les mesures d'analgèsia per tal que només arribi a sentir certes molèsties, principalment durant els primers dies.
És convenient que s'incorpori a la seva activitat habitual el més aviat possible. En determinades intervencions, les úniques limitacions que tindrà durant algun temps seran les de carregar pes i realitzar activitats esportives .
Es realitzaran visites de seguiment periòdiques fins a la consolidació dels resultats obtinguts.
A la clínica Dr. Sáez s’inclou la realització de tractaments postoperatoris complementaris en tots els procediments realitzats. Després de la intervenció se li facilitarà el programa de cures, procediments i massatges que li realitzaran a la pròpia consulta. Això possibilita que la inflamació sigui menor i no es produeixin zones de fibrosi o inflamació que dificulten la recuperació i que augmenten el dolor postoperatori.
Entre aquests procediments destaquen el drenatge limfàtic manual i el tractament amb radiofreqüència (INDIBA Deep Care ®).