logo Doctor Saez
Mames tuberoses
La mama tuberosa és una anomalia estètica deguda a una alteració del desenvolupament mamari on bandes constrictores de teixit fibrós impedeixen el creixement i expansió de la mama sobre tota la superfície del pit.
Aquestes mames tenen una morfologia tubular, es troben més separades, solen tenir una areola gran i presentar un pol inferior curt.
Sovint també hi ha un cert grau de caiguda, amb asimetria entre les dues mames.
Múltiples motivacions porten a una dona a plantejar-se una cirurgia mamaria per millorar la seva imatge.
Entre aquestes destaquen:
• Dones que no es troben del tot satisfetes amb la mida i/o forma dels seus pits per una alteració en el seu desenvolupament.
• Solucionar una asimetria.