logo Doctor Saez
Tractament del greix localitzat (Aqualix ®)
La intralipoterapia és una tècnica indicada en el tractament no quirúrgic de les adipositats localitzades.
Mitjançant una solució injectable, Aqualix ®, s’aconsegueix el trencament gradual de les cèl•lules adiposes d’una determinada àrea anatòmica. És l’alternativa no quirúrgica a la liposucció.
Què és Aqualix ®?
Es una solució microgelatinosa adipocitolítica que conté petites quantitats de substàncies que destrueixen l'adipòcit (cèl·lula emmagatzemadora de greix).