logo Doctor Saez
Cirurgia íntima femenina
Cada vegada es dóna més importància a l'aspecte dels genitals externs. Els parts, el pas del temps o, en ocasions, simplement el desenvolupament dels mateixos origina situacions en què la pacient no es troba còmoda, repercutint no només en les relacions sexuals sinó que també pot traslladar-se a altres àmbits personals.
Cirugía íntima femenina
Existeixen múltiples procediments dirigits a millorar l'aparença i la funció dels genitals, sense comprometre la sensibilitat:
- NINFOPLASTIA o PLÀSTIA DE LLAVIS MENORS
- REJOVENIMENT DE LLAVIS MAJORS
- REJOVENIMENT DEL PUBIS

NINFOPLASTIA o PLÀSTIA DE LLAVIS MENORS
La hipertròfia dels llavis menors és l'augment desproporcionat dels llavis menors que ocasiona que sobresurtin entre els llavis majors, arribant a interferir en la vida quotidiana de la pacient.
La labioplàstia consisteix en la reducció i remodelació dels llavis menors. Es poden afegir la remodelació de les estructures adjacents com la zona del voltant del clítoris, pubis i llavis majors.

La labioplàstia és un procediment que es realitza cada vegada amb més freqüència.
La labioplàstia és una bona Indicació si reuneix una de les condicions següents:
• Incomoditat amb la mida desproporcionada dels llavis menors.
• Molèsties a l'hora de vestir roba ajustada.
• Interferir en les relacions sexuals.

REJOVENIMENT DE LLAVIS MAJORS
L'envelliment dels llavis majors sol manifestar-se com una pèrdua de turgència o buidatge, que té com a conseqüència un excés de teixit cutani.
L’augment de volum mitjançant la injecció de greix propi o àcid hialurònic, permet obtenir un resultat estèticament harmoniós.
És una intervenció relativament senzilla i agraïda, realitzada amb anestesia local i sedació en règim ambulatori (és a dir, sense ingrés a l’hospital).

REJOVENIMENT DEL PUBIS
En ocasions s'acumula greix al mont de Venus. Per a la seva correcció es pot realitzar una lipoescultura.
És una intervenció relativament senzilla i agraïda, realitzada amb anestesia local i sedació en règim ambulatori (és a dir, sense ingrés a l’hospital).