logo Doctor Saez
Augment mamari amb greix
L’augment mamari amb greix, també anomenat mamoplàstia d’augment amb greix autòleg, és el procediment estètic que, mitjançant cèl·lules de greix de la pròpia pacient obtingudes d’altres zones del cos, permet augmentar la mida de les mames i donar-los una forma més natural i proporcional al cos de la pacient.
Múltiples motivacions porten a una dona a plantejar-se una cirurgia d’augment mamari per millorar la seva imatge.
Entre aquestes destaquen:
- Dones que no es troben del tot satisfetes amb la mida dels seus pits per un desenvolupament insuficient d’aquests (agenesia/hipolasia mamaria).
- Solucionar una asimetria.

Consideracions:
L’augment mamari amb greix autòleg presenta certes diferències respecte l’augment mamari amb pròtesis.
- Ofereix una millora estètica global del contorn corporal gràcies a la lipoescultura de la regió d’on s’extreu el greix que s’utilitzarà per a l’augment mamari.
- No permet realitzar grans augments de volum en una sola sessió.Les cèl·lules de greix (adipòcits) necessiten una bona vascularització per a la seva viabilitat. Un augment excessiu de volum comportaria una vascularització més precària de les capes més superficials, i per tant, la pèrdua d’aquestes cèl•lules. Per a grans augments, és necessari realitzar el procediment en diverses sessions.
- No hi ha rebuig o incompatibilitat ja que s’utilitza teixit de la propi pacient.
- La lipoestructura amb greix no té efectes sobre el càncer de mama, ni interfereix amb les proves diagnòstiques, com la mamografia.
- El temps de recuperació postoperatori és menor